Coaching

"Coaching jest procesem pomagania ludziom i zespołom w wykonywaniu zadań w możliwie jak najbardziej skuteczny sposób. Obejmuje on wydobywanie mocnych stron ludzi, pomaganie w omijaniu wewnętrznych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia osobistej doskonałości oraz ułatwienie im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Skuteczny coaching wymaga nacisku zarówno na zadanie, jak też na relację. Coaching podkreśla produktywną zmianę, koncentrując się na definiowaniu i osiąganiu konkretnych celów. Metodologie coachingu są zorientowane raczej na wynik, niż na problem. Mają one tendencję do silnego koncentrowania się na efekcie końcowym, promując rozwój nowych strategii myślenia i działania w przeciwieństwie do usiłowania rozwikłania problemów i konfliktów z przeszłości." 


Robert Dilts

Gotowy na zmiany?

Czy coaching jest dla Ciebie? Nie dowiesz się, jak nie spróbujesz! Zrób pierwszy krok i umów się na bezpłatną zerową sesję coachingu!

Prowadzimy także coaching zespołowy!

 • Coaching jest procesem wspierającym rozwój, opartym na relacji wzajemnego szacunku i zaufania między coachem a Klientem.

 • Coaching jest kluczem do osiągania celów osobistych i zawodowych oraz do odkrywania drzemiącego w każdym człowieku potencjału.

 • Coaching odkrywa możliwości, pokazuje wizję tego, co może stać się naszym udziałem, rozbudza kreatywność.

 • Coaching nie leczy, tylko rozwija.

 • Coaching nie walczy z problemami, tylko szuka ich rozwiązań.

 • Coaching nie skupia się na tym co było, tylko idzie do przodu.

 • Coaching daje możliwość wyboru najlepszego w danej sytuacji, dla danej osoby, sposobu postępowania.

 • Coaching podnosi życie na wyższy poziom.

 • Coaching pozwala ci odkryć swoje prawdziwe ja i życie w pełnej harmonii i spójności.

 • Coaching wyrywa nas ze standardowych sposobów myślenia, zmusza do opuszczenia strefy komfortu. Dzięki temu patrzymy na świat zupełnie innymi oczami. Otwierają się przed nami nowe, nieznane dotąd, możliwości.

 • Coaching poszerza perspektywę i buduje świadomość. Dostrzega to, co najważniejsze w życiu: wartości oraz prawdziwe cele.

 • Coaching demaskuje fałszywe chęci i odkrywa prawdę o naszym życiu. Realizujemy cele, ponieważ sami tego pragniemy, a nie dlatego, że tak chcą inni. Nie ma presji, jest radość z osiągania tego, czego pragniesz.

 • Coaching PYTA, bo w pytaniach ukryty jest sens. Pytania mają szczególną siłę. Otwierają to, co zamknięte. Zapraszają do myślenia, do zmiany, do rozwoju. Motywują. Wzbogacają.