Dodatkowa oferta

 Centrum Edukacji

Creative  Mind School

Dodatkowa oferta placówki obejmuje:

Zajęcia i warsztaty rozwijające dla dzieci z zewnątrz, w ramach Klubiku

W Centrum Edukacji Creative Mind School odbywają się zajęcia dla dzieci spoza placówki. zajęcia odbywają się w kameralnych grupach i w przytulnej placówce, w której panuje rodzinna atmosfera. Wychodząc na przeciw masowym przedszkolom- my wierzymy w małe grupy, w których nauczyciel i instruktor mogą realizować  indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka. Pracuje z nami jedynie doświadczona i wykwalifikowana kadra, której praca z dziećmi jest pasją.

W ramach zajęć i warsztatów zapraszamy na zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne, konstrukcyjne, kreatywne, integracyjne, kulinarne, do uczestnictwa w projektach edukacyjnych. Każde zajęcia to świetna zabawa i ciekawostki, które dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci.  

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym (od 2,5 roku życia) i wczesnoszkolnym :)

Warsztaty dla rodziców 

W Centrum Edukacji Creative Mind School odbywają się także  Warsztaty dla rodziców zarówno dzieci uczęszczających do naszego Niepublicznego Przedszkola oraz Szkoły językowej, jak również z dla rodziców z zewnątrz.

Na warsztatach: rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniem i wiedzą, spostrzeżeniami, uczymy się nowych zagadnień z dziedziny pedagogiki, sposobu pracy i zabawy z dzieckiem. 

 

Każdy warsztat obejmuje przekazanie treści przez osobę prowadzącą dotyczącej tematu spotkania uczestnikom, zadania indywidualne lub grupowe, materiały w formie pisemnej. Jesteśmy otwarci również na sugestie dotyczące tematyki spotkań warsztatowych :)

Szkolenia dla nauczycieli

Nasze Centrum Edukacji Creative Mind School organizuje szkolenia dla nauczycieli.

Na warsztatach i szkoleniach: rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniem i wiedzą, spostrzeżeniami, uczymy się nowych zagadnień z dziedziny pedagogiki, terapii, sposobu pracy i zabawy z dzieckiem.

 

Każdy warsztat obejmuje przekazanie treści przez osobę prowadzącą dotyczącej tematu spotkania uczestnikom, zadania indywidualne lub grupowe, materiały w formie pisemnej. W tej ofercie również jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące tematyki spotkań :) 

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla dzieci z zewnątrz, realizacja WWR

Centrum Edukacji Creative Mind School organizuje zajęcia dla dzieci z zewnątrz, jak również przynależnych na co dzień do placówki, które maja za zadanie wyrównywać szanse edukacyjne na obecnym i przyszłym etapie edukacyjnym.

Oferujemy zajęcia terapeutyczne, warsztatowe indywidualne oraz w małej grupie. Zajęcia prowadzą osoby wykwalifikowane i doświadczone, z pasją do wykonywanego zawodu. W ramach zajęć wyrównujących szanse edukacyjne proponujemy: terapię pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną, fizjoterapię, logorytmikę, arteterapię, elementy Terapii Integracji Sensorycznej.

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym (od 4 lat) oraz wczesnoszkolnym.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

W Centrum Edukacji Creative Mind School organizowane są zajęcia w ramach Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), zajęcia te prowadzone są przez osoby przeszkolone, posiadające certyfikaty przygotowania. TUS jest formą treningu grupowego, podczas którego dzieci nabywają umiejętności społeczne i komunikacyjne. Głównymi celami zajęć są: 

  • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych

  • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych

  • zmiana doświadczeń i przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych (zmniejszenie doświadczanego napięcia oraz uzyskanie lepszej samooceny).

Zajęcia odbywają się w grupkach od 3 do 5 osób, skierowane  do dzieci z kryteriów:

  • wysoko funkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu

  • inne całościowe zaburzenia rozwojowe

  • zespół Aspergera

  • zachowania trudne 

  • nadpobudliwość, zaburzenia SI

  • trudności emocjonalne, komunikacyjne, społeczne

  • dzieci bez diagnozy

Tutoring

Coaching

Dietetyka 

Serdecznie zapraszamy!  Zapisy:

biuro.creativemind@gmail.com

Wszystkie wyżej wymienione zajęcia i oferty są odpłatne.

Tel.  508- 237-723