Dowóz  do świetlicy

Nasze Centrum znajduje się w pobliżu centrum Piaseczna, dlatego zapewniamy odbiór dziecka z pobliskich szkół (na podstawie zgody wydanej przez rodziców/opiekunów) i przechodzimy spacerkiem do placówki. Czas odbioru będzie dostosowany do planu zajęć szkolnych uczniów. Dziecko odbierane jest przez rodziców lub osoby upoważnione bezpośrednio z placówki. 

Dla dzieci uczęszczających do oddalonych od naszej placówki szkół zapewniamy dowóz. Rodzaj i koszt transportu uzależniony jest od ilości grupy.

Zapewniamy dowóz i dojście do placówki dzieciom na zajęcia języka angielskiego w ramach szkoły językowej, jeśli zostanie zorganizowana grupa min. 6 osobowa.