Przedszkole przewodnik
Dzieci w wieku szkolnym

Kadra

Przedszkola oraz żłobka

Nasza kadra jest zespołem doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów: psychologa, logopedy, terapeutów, nauczyciela zajęć umuzykalniających, instruktora gimnastyki ogólnorozwojowej, nauczycieli języka angielskiego, instruktorów zajęć dodatkowych.

 

Naszą kadrę dobieramy z najwyższą starannością. Jest to zespół pełnych pasji, zaangażowanych i wykształconych nauczycieli, specjalistów oraz instruktorów. To profesjonaliści w zakresie nauczania edukacji przedszkolnej.

Wszyscy nasi nauczyciele, specjaliści oraz instruktorzy posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. Nauczyciele grup posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne kierunkowe, asystenci wychowawców są studentami kierunków pedagogicznych lub ich absolwentami.  Specjaliści i instruktorzy także posiadają wykształcenie docelowe, potrzebne do prowadzenia odpowiednich zajęć w placówce. Cała kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych formach doskonalenia takich jak: kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, jak również dokształcając się na studiach podyplomowych oraz poprzez  osiąganie kolejnych stopni awansu zawodowego. 

Dyrekcja przedszkola to doświadczone osoby, posiadające odpowiednie wykształcenie oraz pasję do prowadzenia placówki i pracy z dziećmi. Dyrekcja wkłada w Przedszkole Creative Mind całe serce i obdarowuje je należytą opieką, służy radą, a także przygotowuje nowatorskie i autorskie "Programy nauczania".