NASI LEKTORZY

Lektorzy naszej szkoły Creative Mind Language School to zespół ambitnych, kreatywnych, ogromnie sympatycznych i ciekawych ludzi, dla których praca jest pasją i którym nauczanie przynosi satysfakcję. Stosują efektywne i sprawdzone metody oraz potrafią zapewnić przyjazną i bezstresową atmosferę.

Zajęcia prowadzone są dynamicznie, angażują się w swoją pracę tak, aby wszyscy uczniowie aktywnie i intensywnie brali udział w zajęciach. Nasi lektorzy to osoby twórcze, pełne niekonwencjonalnych pomysłów. Nie ograniczają się do podstawowych materiałów dydaktycznych, lecz wzbogacają zajęcia o wiele indywidualnych koncepcji, wykorzystując różnorakie  autentyczne materiały: artykuły z prasy i internetu, fragmenty filmów, programów TV, reklam a także gry i zabawy komunikacyjne.

Gwarantuje to szybkie postępy w nauce i urozmaica lekcje, zachęca do dalszej pracy. Nauczyciele naszej szkoły umiejętnie dostosowują się do indywidualnych potrzeb i wymagań słuchaczy przy tym systematycznie budując umiejętnośc skutecznego komunikowania się. 

Nasi lektorzy pamiętają, że najważniejszą osobą na lekcjach jest uczeń a najważniejszym kryterium jego cele i zainteresowania. To potrzeby uczniów określają charakter i tematykę zajęć a także dobór odpowiednich materiałów dodatkowych. W metodzie komunikatywnej lektor pełni funkcję koordynatora, angażując uczniów do pracy w parach lub grupach oraz aktywizując ich do czynnego udziału w zajęciach. Jest on managerem zajęć, ma za zadanie tworzyć jak najwięcej sytuacji do porozumiewania się i pomagać przełamywać bariery w mówieniu.