Muzyczna  zerówka

Nauka gry z nut na instrumencie muzycznym zapewnia znaczący rozwój m.in.:

  • zdolności edukacyjnych dzieci: uczenia się, logicznego myślenia, rozwiązywania zadań matematycznych

  • umiejętności czytania, koncentracji, rozumienia treści, nauki języków obcych

  • wszystkich pozostałych struktur, które tworzą naszą inteligencję!

 

Od 25 lat wszystkie badania naukowe na świecie*: medyczne, psychologiczne i socjologiczne potwierdzają ten wielki wpływ edukacji muzycznej na rozwój inteligencji i zdolności uczenia się przez dzieci.

Metoda Bajkowskiej jako jedyna uczy notacji muzycznej w sposób naturalny z dziecięcym sposobem percepcji – tj. poprzez bajki, zabawę, fantazję i dziecięcą wyobraźnię. Jako jedyna metoda uczy też podstaw komponowania muzyki (!!!).

Korzyści

Kreatywność

Prawdziwa, twórcza edukacja kreatywna dla dzieci (rzetelna edukacja muzyczna oparta na pedagogice zabawy, nauce gry na fortepianie, nauce komponowania muzyki).

Edukacja Artystyczna

Najwyższy poziom edukacji muz. i teatralnej na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Najefektywniejsza, najszybsza metoda muzyczna – jedyna, która uczy nawet 3-letnie dzieci komponowania muzyki.

Gwarancja Jakości

Najwyższa jakość edukacji muz., gwarantowana rodzicom dzięki najlepszej metodzie muz. w UE, certyfikacji, oraz opiece mentorskiej trenera metody dla placówki przez cały rok szkolny.

Nauka Metodą Lidii Bajkowskiej nie jest tylko wstępem do edukacji artystycznej (tj. nauki w szkołach muzycznych), gdyż część dzieci chce rozwijać również inne zainteresowania. Wiele dzieci dzięki połączeniu w tej Metodzie zajęć muzycznych, teatralnych, plastycznych i tanecznych odnajduje w sobie talenty z pozostałych dziedzin artystycznych.

*Więcej informacji na stronie www.EdukacjaMuzyczna.org