Przedszkola   Creative  Mind School

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat". 

Janusz Korczak

Założenia

PRZEDSZKOLE jest placówką oświatową, która przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej poprzez realizację podstawy programowej.

 

EDUKACJA to całościowy rozwój osobowości człowieka, łączy harmonijny rozwój umysłu, ciała i ducha. Chcemy by doświadczenie pobytu w tym środowisku było dla każdego dziecka pięknym etapem życia, pełnym radości odkrywania, pasji poszukiwania swojej drogi wśród lubianych koleżanek i kolegów oraz nauczycieli, którzy będą dla niego nie tylko mistrzami, na których może się wzorować, ale też mentorami motywującymi i wspierającymi w rozwoju.

Naszym głównym celem jest realizacja  projektu  "Piramida  Szczęścia"

 

Zapraszamy

    dzieci od

    2,5  lat  do

      6 lat :)

Program

 1. Oferta zajęć pozwala wszechstronnie rozwijać potencjał każdego dziecka:

 • Codzienne zajęcia dydaktyczne integrujące edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, plastyczną, muzyczną oraz ruchową.

 • Codzienne zajęcia językowe Z LEKTOREM (j. angielski).

 • Codzienne rozwijanie umiejętności motorycznych, manualnych, twórczego rozwiązywania problemów, myślenia przyczynowo – skutkowego.

 • Codzienne wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego oraz samoobsługi.

 • Indywidualne programy terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem - autyzm.

  2. Plan zagospodarowania czasu pobytu dziecka jest zrównoważony i uwzględnia wszystkie potrzeby każdego dziecka:

 • ¼ czasu zajęć zorganizowanych

 • ¼ czasu zabaw dowolnych

 • ¼ czasu pobyt na świeżym powietrzu

 • ¼ czasu do dyspozycji nauczyciela dla indywidualnego wspomagania podopiecznych.

  3. Pracujemy metodami aktywizującymi, które oparte są na zdobywaniu przez dzieci wiedzy i umiejętności poprzez doświadczanie, eksperymentowanie, dyskutowanie, poszukiwanie:

 • Eksperyment

 • Burza mózgów

 • Drama

 • Projekty edukacyjne

 • Praca zespołowa

 • Wyjście poza teren placówki.

  4. Działamy w oparciu o programy:

 • Program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN, realizowany z zastosowaniem elementów pedagogiki M. Montessori.

 • Program Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”

 • Program Bogdanowicz „Metoda dobrego startu” – łagodnie wprowadzający w świat liter, Odimienna Nauka Czytania I. Majchrzak

 • Program nauki języka angielskiego

 • Program wychowawczo - profilaktyczny

Diagnoza

Indywidualizm podejścia do dziecka opieramy na diagnozie rozwoju dziecka:

 • Diagnoza początkowa

 • Diagnoza końcowa

 • Omówienie jej wyników z Rodzicami

 • Kontynuacja strategii działań.

Szkoła i przedszkole korzysta z wystandaryzowanych arkuszy diagnozy profilu inteligencji opierając się przede wszystkim na ukierunkowanej obserwacji dziecka podczas zajęć i zabaw.

Dlaczego my?

 • Założycielami przedszkola są wysoko wykwalifikowani pedagodzy, z doświadczeniem w pracy nauczyciela oraz kilkunastoletnim w zarządzaniu oświatą.

 • Wykwalifikowana kadra nauczycieli z pasją realizujących programy autorskie.

 • Jesteśmy kameralnymi placówkami, w której panuje ciepła,  rodzinna atmosfera, stawiamy na profesjonalizm oraz autentyczność wszelkich relacji.

 • Jesteśmy przedszkolem, gdzie jest codzienna styczność  dziecka z lektorem języka angielskiego.

 • Organizujemy wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci, także dla dzieci z autyzmem (ilość miejsc ograniczona).

 • Wsparcie kompleksowe dla całej rodziny, w tym psychologa, pedagoga, logopedy i tutora.

 • Opieka nad dziećmi od godz. 7:00 do 18:00.

 • Uwzględniamy diety pokarmowe.

 • Atrakcyjne lokalizacje, nowoczesna baza dydaktyczna.

 • Inspirujące, bezpieczne środowisko dla harmonijnego rozwoju dzieci – ich umysłu, ciała i ducha, gdzie rolą nauczyciela jest bycie mentorem i pośrednikiem w zdobywaniu i zgłębianiu wiedzy, umiejętności małych uczniów,  odkrywaniu talentów dzieci.

 • Kształcimy dzieci otwarte na innych ludzi, rozumiejące, że prawdziwą wartością, którą można zbudować jest to kim się jest i co się potrafi zrobić.

 • Wspieramy budowanie w dzieciach umiejętności, które pozwolą im w przyszłości zająć aktywne - konstruktywne dla siebie i innych miejsce w życiu społecznym.

Tel.  508- 237-723