Dzieci Huddle szczęśliwy
Grać
Ciekawy Dziewczyna

Na czym polega grupa integracyjna?

Spektrum autyzmu

"Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim  kim stać  się może"

Janusz Korczak

Została utworzona jako odpowiedź na specyficzne potrzeby dzieci ze spektrum autyzmu, których funkcjonowanie oraz wykorzystanie potencjału rozwojowego zależy od indywidualnego doboru treści kształcenia oraz form terapii.

Praca z każdym z przedszkolaków odbywa się według opracowanego przez Zespół specjalistów Indywidualnego Programu  Edukacyjno – Terapeutycznego. Oprócz odpowiednio przygotowanego programu edukacyjno - rewalidacyjnego, dzieci będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z arteterapii, terapii pedagogicznej, logorytmiki, terapii sensorycznej (posiadamy własną sale terapii SI), terapii metodą Snoezelen (posiadamy certyfikowaną Salę Doświadczania Świata), zajęć TUS oraz w innych rodzajach zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych małych Uczniów.

Opieką otaczamy również Rodziców, którzy regularnie będą mieli możliwość korzystania z porad psychologa i specjalistów, warsztatów, czy wspólnych zajęć z Dzieckiem.

Jak pracujemy ?

W naszej grupie integracyjnej dla dzieci z Autyzmem edukacja przedszkolna wspomagana jest przez zespół specjalistów. W skład zespołu wchodzą poza pedagogami specjalnymi przede wszystkim terapeuci.

​Dzieci uczestniczą w życiu przedszkolnym na równi z pozostałymi przedszkolakami.  

Celem  kks  dla dzieci ze spektrum autyzmu jest  wspomaganie rozwoju dziecka.

Nasza oferta obejmuje:

 • Wstępną konsultację (obserwacja dziecka, wywiad, wytyczne do dalszej terapii)

 • Diagnozę funkcjonalną dziecka (profil psychoedukacyjny PEP-R)

 • Diagnozę integracji sensorycznej

 • Terapię integracji sensorycznej

 • Diagnozę logopedyczną

 • Terapię logopedyczną

 • Terapię Snoezelen w SDŚ

 • Obecność terapeuty „cienia” na terenie przedszkola

 • Konsultacje domowe

 • Konsultacje w przedszkolu

 • Terapię pedagogiczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • Realizacja WWR

Tel.  508- 237-723