Tutoring

PARTNERSTWO

Tutoring jest długofalowym procesem współpracy tutora z Rodziną, której celem jest wszechstronny rozwój podopiecznego.  Podczas indywidualnych spotkań, w atmosferze dialogu i szacunku,  tutor wspiera Opiekunów w poznaniu Dziecka i siebie. Podstawą efektywnej pracy w tutoringu jest relacja między Rodzicami a tutorem.  Tutor pracuje metodą pytań otwartych, które pomagają Rodzicom w planowaniu ścieżki edukacyjno-rozwojowej ich Dziecka, budowaniu i pogłębianiu jego relacji społecznych, na podstawie przeprowadzonej u Dziecka diagnozy w zakresie inteligencji wielorakich, diagnozy rozwojowej oraz diagnozy stylów uczenia się.