Essentials Weight Loss

Zapraszamy

uczniów na warsztaty

prowadzone

przez instruktorów

z zewnątrz.

RSG logo+motto color blck.png

FITLIGHT Trainer™ jest używany w specjalnym programie pod nazwą „Skupienie w działaniu – pedagogika specjalna z zastosowaniem treningu świetlnego który ma na celu rozwiązywanie najczęstszych problemów związanych z autyzmem, ADHD i zaburzeniami kognitywnymi. Należą do nich problemy z koncentracją, motywacją, zarządzaniem impulsami, interakcją społeczną, lękiem i funkcjami wykonawczymi.

Obszary ćwiczeń, które są częścią programu, obejmują trening sensoryczny i integrację, koncentrując się na treningu motorycznym i zmniejszaniu mimowolnych ruchów stawów oraz wychowaniu fizycznym, który kładzie nacisk na ruch, koordynację, wytrzymałość, zmysły, wrażliwość dotykową i tolerancję społeczną. Program szkolenia, w zakresie interakcji społecznych, skupia się na konkurencji, wymienianiu się kolejnością działania i umiejętnościach pracy zespołowej, podczas gdy główne obszary ogólnego programu szkolenia i kontroli są przede wszystkim funkcjami wykonawczymi, w tym pobudzeniem, uwagą, koncentracją, kontrolą impulsów i pamięcią roboczą.

RSG ulotka2_1.png
1.jpg
Student Za Books
Plakat RYSNOTKI.png

WARSZTATY SENSORYCZNE

W PROGRAMIE 1,5 GODZINNYCH WARSZTATÓW:

  • zabawy w sali SI - pobudzające zmysły,

  • zadania zręcznościowe,                                                                      

  • elementy stymulacji i relaksacji,

  • zabawy w sali ruchowej – integracyjne,

  • trening umiejętności społecznych z wykorzystaniem interaktywnego dywanu,

  • zabawy sensoplastyczne.

 

WARSZTATY MYŚLENIA WIZUALNEGO

Zajęcia prowadzone przez certyfikowanego trenera Odysei Umysłu.

W PROGRAMIE 1,5 GODZINNYCH WARSZTATÓW:

  • fascynująca przygoda- zajęcia z interaktywnym dywanem,

  • zajęcia pobudzające kreatywność,

  • zajęcia uczące współpracy.                                                                   

 

MATEMATYCZNE SOS

 

Zajęcia mają pomóc uczniom w bieżącej nauce,  przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów. Mogą też mieć formę „Matematycznego S.O.S.”, zwłaszcza gdy ktoś np. wraca po chorobie i potrzebuje chwilowego wsparcia.

         Zajęcia prowadzi nauczyciel dyplomowany, cierpliwy i  kreatywny, z dobrym podejściem do ucznia.  Będą to zajęcia w 2-6 osobowych grupach lub korepetycje indywidualne w czasie przed lub po–lekcyjnym.

        

Zapisy:  p. Kasia tel. 502 536 127  lub  matma.creativemind@gmail.com

RYSNOTKI Nie są typowymi zajęciami z rysunku ani plastyki. Kreatywne metody pracy, techniki pamięciowe i wizualne to tylko ich część. 

Podczas warsztatów dzieci budują swoją tożsamość i pewność siebie. 

Zajęcia są podzielone na bloki tematyczne. Pierwsze 5-6 zajęć to opanowanie narzędzi i technik pracy. Kolejne to zagadnienia poruszające dbanie o środowisko, wartości człowieka, tolerancja, świat przyrody, techniki, relacje międzyludzkie. Robienie rysunków i notatek z podanych przeze mnie treści, historii i opowiadań np. na bazie bajek chińskich.

Myślenie wizualne jest dla mnie narzędziem do skutecznej i twórczej nauki; przez wykorzystanie technik plastycznych - elementów rysunku i kaligrafii, uczę jak planować przestrzeń i jaką wybrać kolorystykę notatki, wykorzystuję metody kreatywnego rozwiązywania problemów, pracy na mocnych stronach, uczę dzieci jak doceniać własną pracę, jak wyznaczać mierzalne cele to wszystko, by robić skuteczne notatki. Moje warsztaty noszą nazwę RYSNOTKI, czyli rysunkowe notatki. 

Prostakreska Rysuje.png