Essentials Weight Loss

Zapraszamy

uczniów na warsztaty

prowadzone

przez instruktorów

z zewnątrz.

RSG logo+motto color blck.png

FITLIGHT Trainer™ jest używany w specjalnym programie pod nazwą „Skupienie w działaniu – pedagogika specjalna z zastosowaniem treningu świetlnego który ma na celu rozwiązywanie najczęstszych problemów związanych z autyzmem, ADHD i zaburzeniami kognitywnymi. Należą do nich problemy z koncentracją, motywacją, zarządzaniem impulsami, interakcją społeczną, lękiem i funkcjami wykonawczymi.

Obszary ćwiczeń, które są częścią programu, obejmują trening sensoryczny i integrację, koncentrując się na treningu motorycznym i zmniejszaniu mimowolnych ruchów stawów oraz wychowaniu fizycznym, który kładzie nacisk na ruch, koordynację, wytrzymałość, zmysły, wrażliwość dotykową i tolerancję społeczną. Program szkolenia, w zakresie interakcji społecznych, skupia się na konkurencji, wymienianiu się kolejnością działania i umiejętnościach pracy zespołowej, podczas gdy główne obszary ogólnego programu szkolenia i kontroli są przede wszystkim funkcjami wykonawczymi, w tym pobudzeniem, uwagą, koncentracją, kontrolą impulsów i pamięcią roboczą.

RSG ulotka2_1.png
1.jpg
Student Za Books

WARSZTATY SENSORYCZNE

W PROGRAMIE 1,5 GODZINNYCH WARSZTATÓW:

  • zabawy w sali SI - pobudzające zmysły,

  • zadania zręcznościowe,                                                                      

  • elementy stymulacji i relaksacji,

  • zabawy w sali ruchowej – integracyjne,

  • trening umiejętności społecznych z wykorzystaniem interaktywnego dywanu,

  • zabawy sensoplastyczne.

 

WARSZTATY MYŚLENIA WIZUALNEGO

Zajęcia prowadzone przez certyfikowanego trenera Odysei Umysłu.

W PROGRAMIE 1,5 GODZINNYCH WARSZTATÓW:

  • fascynująca przygoda- zajęcia z interaktywnym dywanem,

  • zajęcia pobudzające kreatywność,

  • zajęcia uczące współpracy.                                                                   

 

MATEMATYCZNE SOS

 

Zajęcia mają pomóc uczniom w bieżącej nauce,  przygotowaniu do sprawdzianów i egzaminów. Mogą też mieć formę „Matematycznego S.O.S.”, zwłaszcza gdy ktoś np. wraca po chorobie i potrzebuje chwilowego wsparcia.

         Zajęcia prowadzi nauczyciel dyplomowany, cierpliwy i  kreatywny, z dobrym podejściem do ucznia.  Będą to zajęcia w 2-6 osobowych grupach lub korepetycje indywidualne w czasie przed lub po–lekcyjnym.

        

Zapisy:  p. Kasia tel. 502 536 127  lub  matma.creativemind@gmail.com