Zajęcia dydaktyczne

Oferta placówki

Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Creative Mind School organizuje dzieciom różnorodne zajęcia, które pobudzają ich potencjalne zdolności i umiejętności. Wszystkie zajęcia w placówce są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli oraz instruktorów, posiadających przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w pracy z dziećmi. Wszystkie zajęcia prowadzone są w małych grupach, co zapewnia dzieciom komfort, a osobom prowadzącym możliwość indywidualnego podejścia do podopiecznych.

Placówka zapewnia bogatą ofertę w ramach czesnego, jak również zajęć dodatkowo płatnych.

Oferta zajęć w ramach  czesnego:

 • Zajęcia dydaktyczne wg.normy programowej dla przedszkoli prowadzone na podstawie programu MEN. Program ten przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz jest zgodny z założeniami aktualnej "Podstawy programowej wychowania przedszkolnego" i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej- prowadzone codziennie, obejmujące zajęcia główne oraz popołudniowe (10 razy w tygodniu). Zajęcia prowadzone atrakcyjnymi metodami nauczania, w tym metod aktywizujących.

 • Zajęcia języka angielskiego- prowadzone codziennie (5 razy w tygodniu) zajęcia językowe w oparciu o Autorski Program Nauczania i wsparciu Programu nauczania zgodnego z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, wplataniu Autorskich Projektów Edukacyjnych.

 • Zajęcia rytmiki- obejmujące taniec, śpiew, naukę wartości rytmicznych, grę na instrumentach- prowadzone 2 razy w tygodniu.

 • Zajęcia muzyczne metodą Lidii Bajkowskiej- metoda nauki muzyki, trwałej, efektywnej nauki nut, gry na fortepianie, komponowania muzyki, zajęcia prowadzone 1 raz w tygodniu.

 • Zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej- zajęcia korekcyjne zapobiegające wadom postawy, rozwijające ogólną sprawność ruchową motoryki dużej i małej, prowadzone 2 razy w tygodniu.

 • Logorytmika- zajęcia profilaktyczne wspomagające rozwój mowy, prowadzone 2 razy w tygodniu.

 • Zajęcia matematyczne z zakresu "Dziecięcej matematyki" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej- zajęcia wspomagające rozwój umysłowy oraz zdolności matematyczne dzieci, prowadzone 2 razy w tygodniu.

 • Warsztaty plastyczne z elementami sensoplastyki- pobudzanie dzieci do rozwoju poprzez zmysły i sensoryczne zabawy, poznawanie różnych faktur i struktur, działania plastyczne, zajęcia prowadzone 2 razy w tygodniu.

 • Warsztaty plastyczno-modelarskie- warsztaty pozwalają dzieciom rozwinąć skrzydła swojej wyobraźni oraz zapoznają je z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny sztuki, zajęcia prowadzone 1 raz w tygodniu.

 • Zabawy integracyjne z Chustą Klanzy- zajęcia integracyjne z chustą animacyjną budujące poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości, stawiające także na zaktywowanie wszystkich zmysłów, zajęcia prowadzone 2 razy w tygodniu.

 • Warsztaty kulinarne- warsztaty wg "Autorskiego Programu" wdrażające do samodzielnego lub grupowego przygotowywania prostych posiłków, np. kanapek, sałatek, ciasteczek, połączone z nauką dotyczącą zdrowego żywienia, zajęcia prowadzone 2 razy w miesiącu.

Zajęcia wspomagające w ramach czesnego:

 • Elementy arteterapii- Arteterapia wykorzystuje naturalną predyspozycję dzieci do twórczych zachowań. Metoda ta pozwala na wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez spontaniczne działania plastyczne.

 • Bajkoterapia- Słowo ma magiczną moc - można nim zranić, ale też uleczyć. Na duże kłopoty małych ludzi pomaga bajkoterapia. Bajki terapeutyczne pomagają dzieciom radzić sobie z sytuacjami, które je martwią czy negatywnymi emocjami. Uczą wiary we własne możliwości, pozytywnego nastawienia oraz podpowiadają sposoby na rozwiązanie problemów.

 • Elementy Muzykoterapii- Świat dźwięków uspokaja, uczy wrażliwości, a także rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności. 

 • Relaksacja- Poprzez stosowanie relaksacji wspomagamy dzieci, aby odnalazły właściwą równowagę między aktywnością a ciszą, odprężeniem. Wyciszenie się dzieci, rozładowanie przez nie napięć, spokój są nieodzowne dla ich prawidłowego umysłowego i fizycznego rozwoju.

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w starszych grupach- jest to metoda której celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci , służy do aktywizowania rozwoju funkcji psychomotorycznych i ich integracji oraz korygowania zaburzeń tego rozwoju, co stwarza warunki prawidłowego procesu uczenia się.

 • Elementy Odimiennej Nauki Czytania Ireny Majchrzak w młodszych grupach- zapoznanie ze światem liter poprzez atrakcyjne, łatwe zabawy stymulujące percepcję wzrokową oraz integrujące grupę dzieci.

Dodatkowo dzieci objęte są opieką psychologa oraz terapeuty pedagogicznego.